Predica PF Daniel Duminica Mironositelor

Hristos a înviat!

În duminica a 3-a după Sfintele Paști se face pomenirea Femeilor Mironosițe, care au venit la Mormântul Mântuitorului Hristos cu miruri de mare preț, primid de la înger, înaintea tuturor, vestea că Domnul a înviat.

Biserica Ortodoxă le pomenște și le cinsteste pe aceste Sfinte Femei Mironosițe care dau dovadă de o dragoste și un curaj foarte mare, iar Domnul Hristos le răsplătește această jertfă prin întâlnirea cu ele și adresarea cuvintelor: Bucurați-vă! Nu vă temeți!

Dacă prin femeie (Eva) a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, iată că tot prin femeie (Maica Domnului) se întrupează Domnul Hristos, Noul Adam, care ne izbăvește de păcatul protopărinților noștrii Adam și Eva.

Aducându-ne aminte de momentul “Întâmpinării Domnului”, Dreptul Simeon a proorocit Fecioarei Maria (Şi prin sufletul tău va trece sabie, Luca 2, 35) – iată sabia – să-ți vezi Fiul prins în Grădina Ghetsimani, dus la Ana și Caiafa, apoi la Pilat din Pont ca în cele din urmă să fie dat spre biciuire, primind cununa de spini, forțat să-și ducă crucea, batjocorit în toate modurile posibile, iar în cele din urmă răstignit.

În momentele acelea de mare durere Fecioara Maria, împreună cu celelalte femei mironosițe (Maria Magdalena, Maria – mama lui Iacov și a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana – soția lui Huza, un ispravnic al regelui Irod, Salomeea și Suzana, care au ajutat pe Mântuitorul și pe Sfinții Apostoli, în lucrarea sfântă de propovăduire a Evangheliei. La acestea se adaugă Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr din Betania) rămân alături de suferința Domnului Iisus, iar acest lucru nu se lasă nerăsplătit de Mântuitorul Hristos.

Trebuie să remarcăm faptul că se creează un echilibru pe care numai Dumnezeu îl poate înfăptui. Dacă ucenicii, Sfinții Apostoli, erau închiși în casă de frica iudeilor, de frică să nu fie și ei prinsi și uciși, iată curajul femeilor mironosițe de a alerga dis de dimineață la mormânt să îmbălsămeze trupul Domnului după tradiția iudaică, nu rămâne nerăsplătit.

Prin întâlnirea cu Hristos, femeile mironosițe devin apostoli vestind ucenicilor Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos. Sfintele Femei Mironosițe sunt modele de credință și evlavie pentru toate femeile creștine și din acest motiv, duminica a III-a după Sfintele Paști a devenit Ziua Femeilor Creștine.

Așadar, cu acest prilej urăm: “mulți ani binecuvântați” tuturor femeilor creștine de pretutindeni și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă dăruiască pace, sănătate, bucurie și toate cele ce sunt de folos spre mântuire!

Cu prețuire, Părintele Florin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *