În cuvântul de învățătură rostit astăzi în duminica a 2-a după Paști, a Sfântului Apostol Toma în Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Daniel, a enumerat cinci învățături cuprinse în Evanghelia Duminicii (Ioan 20, 19-31):
  • Domnul Hristos cel înviat a venit la ucenicii Săi trecând prin Ușile Încuiate; a stat în mijlocul lor și le-a spus Pace vouă, arătându-le apoi mâinile și coasta Sa care au fost străpunse în timpul răstignirii Sale pe Cruce;
  • Hristos Domnul cel înviat din morți îi trimite pe ucenici să-L mărturisească pe Hristos la toate popoarele;
  • Hristos înviat din morți le dăruiește ucenicilor săi harul sau puterea de a ierta păcatele oamenilor, instituind astfel Sfânta Taină a mărturisirii și iertării păcatelor;
  • Întrucât Toma nu a fost la prima întâlnire cu Iisus, a exprimat o îndoială. Iisus Hristos vine la ucenici în mod special pentru a-L încredința pe Toma de Învierea Sa din morți;
  • Hristos cel înviat din morți îi fericește pe cei care nu L-au văzut, dar cred că El a înviat din morți.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *