„Harul lui Dumnezeu vindecă pe om de păcate, îi schimbă viața și îi transformă dorința lui de fericire momentană și trecătoare în dorință de fericire veșnică”, evidențiază Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în predicile din Duminica Samarinencei.” Dialogul dintre Mântuitorul Hristos și Femeia samarineancă este pentru pastoraţie pe cât de pilduitor, pe atât de fascinant. Mântuitorul Hristos a intrat în dialog cu această femeie, cerându-i apă. De la această solicitare a Domnului Hristos convorbirea s-a întins până la punctul în care El îi dezvăluie adevărata identitate. „Iisus Hristos este izvorul harului, numit în evanghelie Apa cea vie, care vindecă pe om de păcat şi sfinţeşte viaţa spre a dobândi mântuirea”, spune Patriarhul. Patriarhul a mai remarcat că în timpul aceleiaşi întâlniri cu Femeia samarineancă, Iisus a prezis că va veni timpul când locul de închinare al lui Dumnezeu nu va mai fi Templul din Ierusalim, ci „orice locaş sau orice biserică în care cei ce cred în Hristos se închină Tatălui în duh şi în adevăr, adică în Duhul Sfânt prin rugăciune şi în adevărul dreptei credinţe prin mărturisire”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *