Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare; Cel care ai intrat în Biserică la înjumătățirea Praznicului și ai învățat pe oameni, încât se mirau popoarele și ziceau: De unde știe Acesta Scriptura, nefiind învățat? Și David grăiește: Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce ai învățat pe Solomon înțelepciunea, Dumnezeule al tuturor, Cuvântule, Împărate al tuturor, deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor Tăi: elevi și studenți, toți cei care sunt în examene, ca să priceapă și să învețe și să facă voia Ta; și-i ferește de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor, și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

***

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *