Rugăciunea Sfântului Mucenic Trifon

Share Button

RUGĂCIUNE ce se face la ţarine, vii sau grădini când se strică semănăturile de insecte sau alte vietăţi, lăcuste, gândaci şi altele Se cade a se face Liturghie, să se aprindă candelă la Sf. Trifon sau la Sf. Eustaţiu, sau a hramului ce va fi şi după aceia luând untdelemn din candelă şi agheasmă de la Botezul Domnului, stropeşte Preotul cruciş ţarina, via sau grădina, şi zice aceasta rugăciune: Domnului să ne rugăm,      Doamne Dumnezeul nostru Cela ce la începutul facerii ai creat cerul şi pământul; şi cerul l-ai înfrumuseţat cu mari luminători, ca să lumineze pământul şi prin […]

Slava…, la litie – Sfintii Trei Ierarhi

Share Button

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=97iTDxVN32I&w=560&h=315]

Duminica a XVII -a dupa Rusalii (a Cananeencii)

Share Button

Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 15, 21-28 “În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie hananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: da-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, […]