Legături:

 * * *

În cuvântul de învățătură rostit astăzi la sărbătoarea “Izvorul Tămăduirii” în Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Daniel, a subliniat trei învățături duhovnicești cu privire la sărbătoarea de astăzi:
  • Hristos Domnul, Cel răstignit şi înviat este Mântuitorul lumii, adică vindecătorul şi eliberatorul lumii de păcat de iad şi de moarte şi dăruitorul vieţii veşnice. De aceea, El este în primul rând Izvorul Tămăduirii;
  • Întrucât Maica Domnului este fiinţa cea mai apropiată de Mântuitorul Hristos ea primeşte binecuvântările Lui, inclusiv darul vindecărilor de boli şi ea devine Izvor al Tămăduirilor;
  • Prăznuim pomenirea Bisericii Izvorul Tămăduirii de la Constantinopol, biserică construit de împăratul Leon şi rezidită de împăraţii Iustinian, Vasile Macedoneanul şi Leon cel înţelept. În subsolul acestei biserici se află izvorul pe care l-a găsit viitorul împărat Leon cel Mare şi care a tămăduit o mulţime de oameni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *